Kleur en verervingen

Ververvingen bij de glosterkweek:

Kweekuitslagen van paringen in groen -bruin-agaat-en isabelserie

Gebruikte afkortingen : pp =passe - partout -bruin -agaat -en isabelverervend

Groen bruin =groene man bruin verervend

De kleur achter de schuine streep vererfd de vogel

Zie de subpagina voor de verervingen per kleur